2023/1 Sözleşmeli Personel Başvuru Sonuçları

9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 9-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonucu aşağıdaki bağlantı adresinden erişime açılmıştır.

Sözleşmeli pozisyona ASIL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 10 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle “BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı)  Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok oda no: 167 Yıldırım / BURSA”  adresine ŞAHSEN başvurması veya POSTA yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Asıl olarak yerleşmeye hak kazananın süresi içerisinde başvuru yapmaması veya asıl olarak yerleşenin hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile sözleşme işlemleri başlatılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırması olumlu olması halinde karşılıklı sözleşme imzalamak ve göreve başlatmak üzere bildirimde bulunulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleştirme sonuçlarına erişim için TIKLAYINIZ.

İSTENEN BELGELER:

1- Atama Başvuru Formu (Form için tıklayınız)

2-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu

3- Mal bildirim formu (Tek nüsha olarak arkalı önlü çıktı alınarak doldurulacaktır.) (Form için tıklayınız)

4- Diploma (Aslı ibraz edildikten sonra iade edilecektir.)

5- SGK dan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespit Belgesi (Barkodlu olarak e-devlet üzerinden Hizmet Dökümü ve Firma unvan listeli olarak alınacaktır. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanların da kayıt sorgulamasını barkodlu olarak e-devlet üzerinden almaları gerekmektedir.)

01 Mart 2023