KÜLTÜR ve SANAT

 Kültürel Etkinlik Hedeflerimiz;

• Uluslararası düzeyde kültürler arası etkileşimi ve öğrenmeyi sağlayacak etkinlikleri gerçekleştirerek bu kapsamda çalışmak isteyen öğrencilerimize ve öğrenci topluluklarına destek vermek,

• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençliğe yönelik düzenlenen etkinliklere öğrencilerimizin katılımını sağlamak,

• Öğrenci Topluluklarının ve öğrenci gruplarının çeşitli eğitimler ile kapasitelerini arttırarak gelişimlerine katkı sağlamak,

• Gerçekleştirilen etkinliklerin kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

• Ebru, Tezhip, Çinicilik, Hat gibi sanatlara yönelik çeşitli kursları açarak günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak.